[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
肥媽老母雞 28日
睇到個標題嚇到叫左出黎,老闆問咩事,我照讀比佢聽,讀左標題內文都未開始讀,
佢成塊面白哂,自言自語,猛咁話「逃犯條例殺到黎,香港九龍新界無得避,要化身外星生物打救蒼生;逃犯條例殺到黎,香港九龍新界無得避,要化身外星生物打救蒼生……」
跟住衝左上天台,叫左一聲"鳴呀,點解係我"就跳左落去,成班伙記追上去都追唔切,有兩個女同事嚇到暈左,仲有個男同事當場嚇到變左弱智,不停問人要唔要食腸仔蛋。
我就好好彩無咩事,但同班同事五十幾個人即時變左失業,你條HiHi真係害人害物……
肥媽老母雞 28日
O:-) O:-) O:-) O:-) O:-)
熔岩撞廢城 28日
電腦大爆炸
跳到頁尾