[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
烈火霸Hi 42日
建議修訂派膠功能由對每位會員每日一膠配額,下調至每月一膠,相信修訂方案能夠遏止部份會員針對性派膠惡行,有助改助本討論區討論氣氛。
太太 42日
真 冇啦啦收多兩粒膠但完全唔知點解
絕對係惡意派膠既行為黎[crash]cl [crash]cl [crash]cl
強項死朋友 42日
建議修訂派膠功能由對每位會員每日一膠配額,下調至每月一膠,相信修訂方案能夠遏止部份會員針對性派膠惡行,有助改助本討論區討論氣氛。

[img]https://upload.cc/i1/2019/05/10/tKRmau.png[/img]

[img]https://upload.cc/i1/2019/05/10/fMX2i9.png[/img]
跳到頁尾