[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
蝗又蝻 149日
[img]https://static.appledaily.hk/images/e-paper/20180919/large/1537332070_8e13.jpg[/img]
https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20180919/58699099
曾任田徑教練的77歲退休人士黃恆,涉於8年前非禮一名女子,案件已排期本月26日開審。控方今向法庭申請安排事主透過視像系統作供,辯方反對。主任裁判官練錦鴻應控方要求以內庭聆訊方式處理是次申請,但在聽罷雙方陳詞後拒批申請,事主屆時將在屏風後作供,黃獲准繼續保釋候審。

被告黃恆否認於2009年9月1日至2010年4月8日期間某一天,在大埔非禮事主X,控方以代號W.H.稱呼黃,案件今早在粉嶺法院提訊,黃在家人陪同下到庭。
控方早前透露審訊時將傳召3名證人,包括事主、事主朋友及中學教師,其中教師的證供會談及被告與事主之間的關係。
Leslie_張 149日
事主X :o) [img]https://upload.cc/i1/2018/09/19/OfXMSY.jpg[/img]
~何淦途~ 149日
Hi啦星個事主x難估到呢[bomb]btw留名睇人開名,玩蔑視法庭#yup# #yup# #yup# #yup# #yup#
甜行僧 149日
metoo時大大聲上庭就唔出名
金田一 149日
教練真慘
蝗又蝻 149日
[bomb]
死之天使 149日
究竟X係邊個
貼文 149日
事主X :o) [img]https://upload.cc/i1/2018/09/19/OfXMSY.jpg[/img]


有冇貼士[bomb] [bomb] [bomb]
巨浪大契 149日
[sosad2]lm [sosad2]lm [sosad2]lm [sosad2]lm
日本映畫 149日
究竟X係邊個


美麗動人
碧玉連珠
戀屍神父 149日
事主X一定好慘,好彩冇人知佢係邊個:~(
打工仔 149日
教練真慘

[img]https://fs.mingpao.com/ins/20171130/s00001/6de946c394c97859705ecab90a6c8fdb.jpg[/img]
丁子能 149日
究竟X係邊個


美麗動人
碧玉連珠

你UP乜? 係咪打錯左隻字?#hehe#
丁子能 149日
教練拎返呢幾年條八婆痴住佢影o個d相
証明個八婆係不誠實被告啦
亞爾柏仙奴 149日
事主X :o) [img]https://upload.cc/i1/2018/09/19/OfXMSY.jpg[/img]

[sosad] [sosad]
肇平 149日
事主X一定好慘,好彩冇人知佢係邊個:~(

[sosad]
日本映畫 149日


美麗動人
碧玉連珠

你UP乜? 係咪打錯左隻字?#hehe#


[img]http://pic.qiantucdn.com/58pic/26/27/31/58ccea3eb16a1_1024.jpg!qt324[/img]
禽獸 149日
前田教練 :~( :~(
我想跨欄呀
socket_7 149日
Hi啦星個事主x難估到呢[bomb]btw留名睇人開名,玩蔑視法庭#yup# #yup# #yup# #yup# #yup#

估唔到,真既.[banghead]
Benzema_9 149日
Hi啦星個事主x難估到呢[bomb]btw留名睇人開名,玩蔑視法庭#yup# #yup# #yup# #yup# #yup#


藐視法庭無條確實界線,但係討論區網民討論相信唔會構成藐視法庭,傳媒報導先有可能構成藐視法庭
socket_7 149日
Hi啦星個事主x難估到呢[bomb]btw留名睇人開名,玩蔑視法庭#yup# #yup# #yup# #yup# #yup#


藐視法庭無條確實界線,但係討論區網民討論相信唔會構成藐視法庭,傳媒報導先有可能構成藐視法庭

小心啲,網絡唔係冇法律,大部份現實世界既法律在網上世界都適用
日本映畫 149日
前田教練 :~( :~(
我想跨欄呀[img]http://www.ynu.ac.jp/hus/edu/7657/1_7657_1_1_120620041640.jpg[/img]
[img]https://rr.img.naver.jp/mig?src=http%3A%2F%2Fimgcc.naver.jp%2Fkaze%2Fmission%2FUSER%2F20120622%2F97%2F993947%2F46%2F500x667x75c9b2393f767ffdee8d0a69.jpg%2F300%2F600&twidth=300&theight=600&qlt=80&res_format=jpg&op=r[/img]
木村文子選手が女子100メートルハードルのロンドン・オリンピック日本代表に選出されました。

#good# #good# #good#
膠州灣 149日
metoo時大大聲上庭就唔出名

其實metoo算唔算妨礙司法公正 [???]
~何淦途~ 149日
Hi啦星個事主x難估到呢[bomb]btw留名睇人開名,玩蔑視法庭#yup# #yup# #yup# #yup# #yup#


藐視法庭無條確實界線,但係討論區網民討論相信唔會構成藐視法庭,傳媒報導先有可能構成藐視法庭

ching咁黎向左走向右走化手足:O
翻花舞袖 149日
教練真慘

[img]https://fs.mingpao.com/ins/20171130/s00001/6de946c394c97859705ecab90a6c8fdb.jpg[/img]

8年後你就知
伊索先生 149日
除褲放屁:o)
跳到頁尾