[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
冇錢食燒賣 5日
[img]http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180113/photo/bkn-20180113235411734-0113_00822_001_01b.jpg?20180114094546[/img]
大埔林村放馬莆有團體今晚(13日)舉行盆菜宴,筵開數百席近千人參加,但散席後出現大批市民爭先恐後登上巴士的場面,有網民拍下影片在Facebook瘋傳,更形容場面如「屍殺巴士」。據影片可見,大批市民試圖迫上巴士,但兩名婦人各不相讓,導致雙雙卡在車門口,其他人無法上車。

車內的乘客上前協助,勸喻:「一個個入喇,大把位。」並協助拉人上車。車長亦開聲稱:「你哋咁迫法,我開唔到車。」影片在Facebook瘋傳,有網民形容:「係屍殺巴士!」另有人笑稱:「以為睇緊屍殺列車」又質疑:「架巴士上火星?地球毁滅啦?上唔到會絕種?」更有人直言:「世界末日最後一班巴士咁嘅款。」
買一個用一世 5日
世界末日,大混亂
台灣留學生 5日


https://www.youtube.com/watch?v=0yX_YFXNwxI
聰明仔回歸 5日
真係好羞家
超人星矢 5日
冇眼睇
黃頁 5日
香港棟樑
靚仔唔會瀨屎 5日
Banjerman 5日
呢班垃圾愛支狗廢老要掟落堆田
一條蟲 5日
証實左一班屍沖過黎係會塞住入唔到
pansinotard 5日
垃圾
我係貓撚 5日
成班廢老狗沖 無得Hi人唔讓坐
Rammstein_ 5日
過65歲就要交壽命稅,一年十二萬,交唔到就強制安樂死,
安樂死後,家屬可以獲得一筆慰問金+ 公屋上樓優先/買樓有補貼
勿塞娘肌 5日
車入堆填區
錘仔幫大佬 5日
過65歲就要交壽命稅,一年十二萬,交唔到就強制安樂死,
安樂死後,家屬可以獲得一筆慰問金+ 公屋上樓優先/買樓有補貼

強制安樂死

自己打啲咩都唔用吓你個西腦諗下先
420穿梭機 5日
過65歲就要交壽命稅,一年十二萬,交唔到就強制安樂死,
安樂死後,家屬可以獲得一筆慰問金+ 公屋上樓優先/買樓有補貼

強制安樂死

自己打啲咩都唔用吓你個西腦諗下先

廢老死左,個社會咪安樂囉
毛蟲怪人 5日
廢老
口投聞見聯 5日
廢老
木柴 5日
成班廢老狗沖 無得Hi人唔讓坐

你驚班廢老沖完上車,唔叫班乘客讓座
未識撫乳樂瞳 5日
垃圾
戒丁達人 5日
廢老應該困係老人院
獨樂屠 5日

強制安樂死

自己打啲咩都唔用吓你個西腦諗下先

廢老死左,個社會咪安樂囉

飲緊水差啲噴出嚟
電光火石間 5日
呢班垃圾愛支狗廢老要掟落堆田


難怪有藍屍呢種咁off 人種
鬼作 5日

強制安樂死

自己打啲咩都唔用吓你個西腦諗下先

廢老死左,個社會咪安樂囉

你有冇諗過你都有老既一日?
RX-78-3 5日

廢老死左,個社會咪安樂囉

你有冇諗過你都有老既一日?

高登仔不會老,只識派膠
多甜 5日

你有冇諗過你都有老既一日?

高登仔不會老,只識派膠

未老姐
學強國個句,唔係老人變壞而係壞人變老姐,年紀大左,唔代表個人豁達左
Asdfghjjjjj 5日

廢老死左,個社會咪安樂囉

你有冇諗過你都有老既一日?

有 老過佢地都會 但就唔會好似佢地咁阻住地球轉
跳到頁尾