[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
星精靈 5日
如題
=貓
=狗
[img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Cat03.jpg/230px-Cat03.jpg[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/dvWqZ6hVDIMj2tLt3r7BGJIWrRnpS83pOSMqSwF613IsacP7P9DP8BaH5aHnO_zKojHujErqF6wY91Nd4SSXO8WaJBqpb9huRfggcJroFxYHRfaAa0etctrxzMOhI6eb4vqpsXZdzNj_x4-M_A[/img]

我中意貓,因為好鬼得意,而且叫聲好好J呀 !!!!!!!!
星精靈 5日
2-1
遠坂凛 5日
呃正皮
雪茄藍鯨 5日
貓唔會周地痾 狗會周地痾 高下立見
星精靈 5日
5-2
熊本熊綠燈 5日
熊本熊綠燈 5日
貓唔會周地痾 狗會周地痾 高下立見

周地嘔 係咁張枱啲嘢掟落地下 亂抓傢俱 啲屎好臭
啤酒怪獸 5日
貓/狗都養過,呢家養緊兩隻貓,成日痴住晒煩到嘔
離思 5日
鍾意狗多少少 不過貓都好得意
屍兄 5日

天氣一凍成日痴身
買左間毛毛屋有時再開暖風機推佢入去訓
成日食膠 食完又嘔嘔完又食
華人永遠華田 5日
D狗好拎蠢,發狂又會咬死人
星精靈 5日
14-7
色情下載2 5日
[img]https://upload.cc/i2/EuUyF4.gif[/img]
星精靈 5日
17-11
星精靈 4日
19-12
BusterKeaton 4日
why not both?
特衰政府 4日
[img]https://upload.cc/i2/Lo1gx4.jpg[/img]
可愛不解釋
菊花三月 4日
鐘意貓
唔鐘意狗
你噢廢滴男 4日
乜拎野off 標題黎
跳到頁尾