[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
得閒打飛機 2276日
http://www.youtube.com/watch?v=nJhDeysbrOM

成件事,根本係解放軍模擬,香港警察被 "港獨份子" 成功策反,佢地利用係警局入面既武器,攜帶入山建立 "港獨" 陣地,再滲透市區建立據點,解放軍認為香港警察會同呢班 "港獨份子" 打攏通,已經唔信得過,所以要出動黎打擊呢D "港獨勢力" ,先逐步攻取市區據點,再攻取郊野據點,最後班 "港獨份子" 打唔過要著草走佬,解放軍仲要斬草除根,出到公海將班 "港獨份子" 就地正法。

解放軍由頭到尾都唔怕香港一般既蟻民,佢地無武器在手,就算一百萬人走上街,解放軍都有絕對既武力去镇壓香港蟻民,但由今次演習上,佢地既防禦重心,好明顯就係改左係香港警察到。

解放軍認為,香港警察裝備精良,而且訓練質素係全亞州數一數二,飛虎隊既話,解放軍都唔係對手。一般係大陸,假若有部隊要裝備呢D高端武器,該部隊必須有全面既 "政治工作保障"。簡單D講,就係要成隊兵洗哂腦,共產黨係最好,六四無殺過人,維護共產黨就係對中國好云云。

香港警察,係呢個十三億人既國家,唯一一隊有 "足以造反割據" 裝備及訓練,而由完全無 "政治保障工作" 既部隊,而且呢隊兵係由港英政府帶出山既,好難免呢班人既思想會接近西方既民主自由價值觀,將來港獨風潮再進一步滲透落去既話,香港警察就有呢個可能被策反,支持香港獨立。

今次既演習,完全反映出,中央政府,一直當香港本土既警察,係策反既隱患,多於信得過既幫手。將來有機會既話,中央政府可能會迫香港警察進行 "政治保障工作",又或者係領導層入面安插多一D親中人士,將來高端裝備或者訓練,只會比政治正確既人參與,政治不正確既,就只會被排除基層位置。

今次禿鷹秘密訪京,同埋之後解放軍高姿態針對"港獨"黎演習,可謂一軟一硬,打擊香港警察既獨立勢力。
2BG2FAIL 2276日
點解要訓練用廣東話勸降 #hehe#
點解會有裝甲車 @_@
除左廣東人, 香港人, 澳門人, 少量海外人士講廣東話之外........@_@

唔通會有恐怖份子講廣東話?

又或者.....

Hi Hi................@_@

6........

5-1?......@_@
圍她G奶 2276日
http://www.youtube.com/watch?v=nJhDeysbrOMhttp://www.youtube.com/watch?v=nJhDeysbrOM 成件事,根本係解放軍模擬,香港警察被 "港獨份子" 成功策反,佢地利用係警局入面既武器,攜帶入山建立 "港獨" 陣地,再滲透市區建立據點,解放軍認為香港警察會同呢班 "港獨份子" 打攏通,已經唔信得過,所以要出動黎打擊呢D "港獨勢力" ,先逐步攻取市區據點,再攻取郊野據點,最後班 "港獨份子" 打唔過要著草走佬,解放軍仲要斬草除根,出到公海將班 "港獨份子" 就地正法。 解放軍由頭到尾都唔怕香港一般既蟻民,佢地無武器在手,就算一百萬人走上街,解放軍都有絕對既武力去壓香港蟻民,但由今次演習上,佢地既防禦重心,好明顯就係改左係香港警察到。 解放軍認為,香港警察裝備精良,而且訓練質素係全亞州數一數二,飛虎隊既話,解放軍都唔係對手。一般係大陸,假若有部隊要裝備呢D高端武器,該部隊必須有全面既 "政治工作保障"。簡單D講,就係要成隊兵洗哂腦,共產黨係最好,六四無殺過人,維護共產黨就係對中國好云云。 香港警察,係呢個十三億人既國家,唯一一隊有 "足以造反割據" 裝備及訓練,而由完全無 "政治保障工作" 既部隊,而且呢隊兵係由港英政府帶出山既,好難免呢班人既思想會接近西方既民主自由價值觀,將來港獨風潮再進一步滲透落去既話,香港警察就有呢個可能被策反,支持香港獨立。 今次既演習,完全反映出,中央政府,一直當香港本土既警察,係策反既隱患,多於信得過既幫手。將來有機會既話,中央政府可能會迫香港警察進行 "政治保障工作",又或者係領導層入面安插多一D親中人士,將來高端裝備或者訓練,只會比政治正確既人參與,政治不正確既,就只會被排除基層位置。 今次禿鷹秘密訪京,同埋之後解放軍高姿態針對"港獨"黎演習,可謂一軟一硬,打擊香港警察既獨立勢力。

fuckfuckfuck殘體字fuckfuckfuck
得閒打飛機 2276日
http://www.youtube.com/watch?v=nJhDeysbrOMhttp://www.youtube.com/watch?v=nJhDeysbrOM

成件事,根本係解放軍模擬,香港警察被 "港獨份子" 成功策反,佢地利用係警局入面既武器,攜帶入山建立 "港獨" 陣地,再滲透市區建立據點,解放軍認為香港警察會同呢班 "港獨份子" 打攏通,已經唔信得過,所以要出動黎打擊呢D "港獨勢力" ,先逐步攻取市區據點,再攻取郊野據點,最後班 "港獨份子" 打唔過要著草走佬,解放軍仲要斬草除根,出到公海將班 "港獨份子" 就地正法。

解放軍由頭到尾都唔怕香港一般既蟻民,佢地無武器在手,就算一百萬人走上街,解放軍都有絕對既武力去壓香港蟻民,但由今次演習上,佢地既防禦重心,好明顯就係改左係香港警察到。

解放軍認為,香港警察裝備精良,而且訓練質素係全亞州數一數二,飛虎隊既話,解放軍都唔係對手。一般係大陸,假若有部隊要裝備呢D高端武器,該部隊必須有全面既 "政治工作保障"。簡單D講,就係要成隊兵洗哂腦,共產黨係最好,六四無殺過人,維護共產黨就係對中國好云云。

香港警察,係呢個十三億人既國家,唯一一隊有 "足以造反割據" 裝備及訓練,而由完全無 "政治保障工作" 既部隊,而且呢隊兵係由港英政府帶出山既,好難免呢班人既思想會接近西方既民主自由價值觀,將來港獨風潮再進一步滲透落去既話,香港警察就有呢個可能被策反,支持香港獨立。

今次既演習,完全反映出,中央政府,一直當香港本土既警察,係策反既隱患,多於信得過既幫手。將來有機會既話,中央政府可能會迫香港警察進行 "政治保障工作",又或者係領導層入面安插多一D親中人士,將來高端裝備或者訓練,只會比政治正確既人參與,政治不正確既,就只會被排除基層位置。

今次禿鷹秘密訪京,同埋之後解放軍高姿態針對"港獨"黎演習,可謂一軟一硬,打擊香港警察既獨立勢力。

fuckfuckfuck殘體字fuckfuckfuck

唔識打果隻字,九方又出左果隻字,有乜計呀?
得閒打飛機 2276日
點解要訓練用廣東話勸降 #hehe#
點解會有裝甲車 @_@
除左廣東人, 香港人, 澳門人, 少量海外人士講廣東話之外........@_@

唔通會有恐怖份子講廣東話?

又或者.....

Hi Hi................@_@

6........

5-1?......@_@

香港警察
Blake_Lively 2276日
O:-)
第8屆特首 2276日
#ng#
香港我主場 2276日
:o)
男盜鋁窗 2276日
中共等緊機會血洗香港
Heeroyue 2276日
我覺得左耳陳既所謂港獨真係笑話一宗, 一個鍵盤戰士陳雲再加上幾個 Fing 下港英旗既小學 #cn# 就可以成事?

好心佢唔係好玩啦 [sosad] [sosad] :o)
小橋流水 2276日
SDU 根本無得鬥... Hi Auntie人地部飛機識發炮..
塑化人 2276日
一切都係某d港膠搞出黎,而家香港d 傻的嗎仔根本為示威而示威,完全唔經大腦,你搞民主都算,學咩人搞獨立啊,成日以為香港變返英殖就會有著數,除非中國內戰多次又俾人禁運香港先有機會發達姐
石油人 2276日
分化警察, 降低忠誠度, good job#good#
千里追魂 2276日
香港警察只受過紀律部隊訓練,而沒有受過軍事訓練(只得SDU可算是有),

警隊更加缺乏重型武器,點同解放軍打?

唯一令解放軍擔心的,

就只有一個可打三百個,兼刀槍不入的高登戰士而已#good# #good# #adore# #adore#
Heeroyue 2276日
SDU 根本無得鬥... Hi Auntie人地部飛機識發炮..


SDU 無反裝甲車同直升機炮旦, 所以一定無得玩 #bye# #bye#
Heeroyue 2276日
一切都係某d港膠搞出黎,而家香港d 傻的嗎仔根本為示威而示威,完全唔經大腦,你搞民主都算,學咩人搞獨立啊,成日以為香港變返英殖就會有著數,除非中國內戰多次又俾人禁運香港先有機會發達姐


根住比人借題發揮晒 [sosad] [sosad] :o)
我隻貓叫貓貓 2276日
一切都係某d港膠搞出黎,而家香港d 傻的嗎仔根本為示威而示威,完全唔經大腦,你搞民主都算,學咩人搞獨立啊,成日以為香港變返英殖就會有著數,除非中國內戰多次又俾人禁運香港先有機會發達姐


$0.5
惡魔★AKUMA 2276日
我既睇法係
中共怕港獨勢力成事
所以名為軍演 實則威嚇O:-)
豬骨湯麵 2276日
水能剋火火無功
#hehe# 音波武器
得閒打飛機 2276日
SDU 根本無得鬥... Hi Auntie人地部飛機識發炮..

邊個話,SDU有水鬼隊,潛行爆破解放軍海軍軍艦
而且佢地假若跳入舊區,憑佢地咁熟識地形,就足以將解放軍引入去打巷戰,飛機都發揮唔到作用。
赫茲 2276日
@_@
傷心人 2276日
佢地慣左批鬥,甚至武裝革命
當年領導接班人,一樣造反!

天生背信棄義,
總認為其他會跟他一樣?!
Heeroyue 2276日
SDU 根本無得鬥... Hi Auntie人地部飛機識發炮..

邊個話,SDU有水鬼隊,潛行爆破解放軍海軍軍艦
而且佢地假若跳入舊區,憑佢地咁熟識地形,就足以將解放軍引入去打巷戰,飛機都發揮唔到作用。


SDU 既炸藥裝置係爆下門架咋 [sosad]
死人beach 2276日
我覺得左耳陳既所謂港獨真係笑話一宗, 一個鍵盤戰士陳雲再加上幾個 Fing 下港英旗既小學 #cn# 就可以成事?

好心佢唔係好玩啦 [sosad] [sosad] :o)

而家就係驚佢好似病毒蔓延咁MA
塑化人 2276日
一切都係某d港膠搞出黎,而家香港d 傻的嗎仔根本為示威而示威,完全唔經大腦,你搞民主都算,學咩人搞獨立啊,成日以為香港變返英殖就會有著數,除非中國內戰多次又俾人禁運香港先有機會發達姐


$0.5

一定要跟你地一齊造反先得?成日係到講民主,人地意見唔跟你就變5毛
Heeroyue 2276日
我覺得左耳陳既所謂港獨真係笑話一宗, 一個鍵盤戰士陳雲再加上幾個 Fing 下港英旗既小學 #cn# 就可以成事?

好心佢唔係好玩啦 [sosad] [sosad] :o)

而家就係驚佢好似病毒蔓延咁MA


香港人, 算吧啦! 第二朝記得準時返工 [sosad] [sosad]
跳到頁尾